Zpět na otázky

most-important-title

zpět do kategorií
Třídění a recyklace odpadů

Třídění odpadů a jejich recyklaci považujeme za samozřejmost, protože to, jak se chováme k životnímu prostředí, je naší vizitkou. V McDonald’s tedy třídíme všechny odpady s výjimkou odpadkových košů z parkovišť. Recyklujeme obaly od surovin, ve kterých nám je vozí dodavatelé, papírové obaly od jídla prodávaného našim zákazníkům, některé plastové obaly ale i použitý olej z fritéz anebo organický odpad. Třeba použitý olej se zpracovává na složky biopaliv a organický odpad se kompostuje nebo slouží k výrobě bioplynu. Součástí každé restaurace je třídící místnost, kde naši zaměstnanci rozdělí veškerý odpad podle druhů a připraví k dalšímu zpracování.

Většina našich obalu je vyrobena z recyklovaných materiálu. Vždy se snažíme, aby byl tento podíl co nejvyšší.
U některých se dostáváme až na 70 %, což je maximum, které nám povolují státem předepsané hygienické normy.

Našim cílem je, aby od roku 2016 veškerá celulóza, ze které jsou vyrobeny naše obaly z nového papíru, pocházela z trvale udržitelného certifikovaného lesního hospodářství.